Rasool Allah (SAW) nay irshaad farmaya kay achay khawab Allah ki taraf say hotay hain aur buray khawab shaitan ki taraf say. pass tum mein say jo koi bhi khawab dekhay; jo usay na pasand ho to ussay chahey kay apnay baein (left) taraf thokay aur us say Allah ki panah mangary; wo usay har-giz nuqsaan nahi pohncha sakay ga. Bukahri Sharif: 8:7008

Name:  1 feb 2013 (59).jpg
Views: 409
Size:  42.3 KB