agar iz'zat dolat ya takat say milti to har dolat mand aur takatwar shaksh iz'zat dar hota


 


Name:  30 jan 2013 (166).jpg
Views: 228
Size:  70.5 KB