agar insaan apnay kisi hasil par hamesha qabiz rehnay ki khuwahish ko nikal day; to mal'al paida nahi hota. Wasif Ali WasifName:  30 jan 2013 (156).jpg
Views: 157
Size:  89.0 KB