Timbukto kay tarekhi kutab khanay mein mahfooz 20,000 nadir maktotaat khakstar ho gaey, soonay kay paani say likhay gaey Amvi aur Abasi Khulfa ka maktobaat bhi aag ki nazar ho gaey.


 


Name:  30 jan 2013 (146).jpg
Views: 59
Size:  162.1 KB