Hasan Nissar Pakistan ki tam'am mushkilaat ka hall sirf aik admi (Imran Khan) ki qayadat mein dekhtay hain; kia aap Hasan Nisar say mta'fiq hain?


 


Name:  30 jan 2013 (64).jpg
Views: 297
Size:  168.1 KB