aisay shakhs ko dost rakho jo naiki kar kay bhool jaey. Hazrat Abu Bakar Siddiq (RA)


 


Name:  29 jan 2013 (71).jpg
Views: 162
Size:  39.5 KB