khud shanasi na ho, to Khuda shanasi ka amal mumkin nahi. Wasif Ali WasifName:  26 jan (60).jpg
Views: 272
Size:  65.4 KB