a weird man taking his own snap through a black & white Nokia mobile


 


Name:  13 jan 2013 (8).jpg
Views: 52
Size:  21.8 KB