a weird man taking his own snap through a black & white Nokia mobile

Name:  13 jan 2013 (8).jpg
Views: 92
Size:  21.8 KB