qadianion nay hamesha ghadari ki. yeh log mulk wa qoom kay dushman hain. meray mutaliq in logoon nay afwah urai hay kay Na-ouz-Bilah main qadyani hon. main in par la'nat bhaijta hon


 


Name:  11 jan 2013 (20).jpg
Views: 124
Size:  88.1 KB