darati hay mujhay dunya yeh kiraey ki, yahan kisi ko bhi kabhi mustaqil nahi rehna


 


Name:  Abdul Basit Rajgotra  (74).jpg
Views: 34
Size:  46.6 KB