parshaanion say bala agar tall jaya karti, meri qoom ki daal bhi gall jaya karti, kohlu kay is bail ki aankhain band hain, werna shyad koi tarkeeb chal jaya karti, ilam wa amal bari cheez hain Abdul Basit, werna jahil ko bhi Jannat mil jaya karti


 


Name:  Abdul Basit Rajgotra  (35).jpg
Views: 111
Size:  33.2 KB