Jannat taqseem ho gai amal kay iwaz, Mullah ka kaam na aei mubahisa giri


 


Name:  Abdul Basit Rajgotra  (8).jpg
Views: 86
Size:  82.2 KB