Haath Rakh Kar Mere Dil Par Woh Farmanay Laga
Dard Kahan Hota ? Kab Hota Hai? Ab Hota Hai?