God - mannat maang.
Man -plz mujhe phir se unmarried kar do.
God - 'mannat' maangne ko kaha hai, "Jannat" nahi !