Name:  MALALA  10 NOVEMBER  GOD bless you.jpg
Views: 1799
Size:  76.1 KBAye Malala yousuf zae, aye dukhter-e-bemesal
hosley ne tere assa kar diya kamal,
aaj ka din dunya ne kiya tere naam,
azam-o-himmat ki bane tu ek zinda misal.
Mil gae nae zindagi,Swat ki masoon kali,
sukar tera behisab, aye Rabbezuljalal.
Rabi he kya, sab ne rakha, duaon main yad tujhe,
kya besat ham sab ke,jab rakha ,
Allah ne khud tera kheyal.

Poetry by:Rabia Iqbal Rabi