"Suna Hai Jangalon Ka Bhi Koi Dastoor Hota Hai!"


Suna hai jangalon ka bhi koi dastoor hota hai!

Suna hai

shair ka jub pait bhar jaey. . .

To vo hamlaa nahee kertaa,

Sunaa hai!

Havaa ke taiz jhonkey jubb darakhton ko hilaatay hain. . . .

To menaa apne gharr ko bhool kar,

kavvay ke andon ko paron main thaam lete hai. . . .

Sunaa hai. . . .

Ghaonslay se jubb koi bachha giray,

To saara jungle jaag jaag jaata hai. . . .


 


Suna hai. . .

Koi pull toot jaey

aor

sailaab aajaey

To kisi lakri ke takhtay per,

Gulehri saanp aor bakri saath hotay hain. . . .


Sunaa hai jangalon kaa bhi koi dastoor hotaa hai. . . .

KHUDAAE - MUNNSIFFO - AKBARR

Hamaaray mulkk main bhi ubb junngalon ka hi koi dastoor naafizz kar. . . .