Sufletul, divina forţă
creatoare de viaţă,
omenirea-nsufleţeşte
dându-i duh şi cutezanţă.

Suflet şi trup, un întreg
ce iubirea o animă,
simbol al trăirilor,
torţă veşnică, sublimă.

Sufletul e raza care
luminează cursul vieţii,
facându-ne buni şi tandrii
chiar din zorii tinereţii.

Sufletu-şi cată pereche,
după datina străveche,
şi-atunci când o găseşte
o minune se-mplineşte.

Suflet bun, mărinimos,
dragoste, afecţiune,
esenţa iubirilor
ce animă-ntreaga lume.


 


Azi, trăindu-ne viaţa,
arşiţa ne pârjoleşte,
este a iubirii vrajă
ce alt suflet plămădeşte.

Am primit şi am dat viaţă,
întreţinem focul viu,
toţi suntem datori s-o facem
cât nu-i prea târziu.