Sufletul, divina forţă
creatoare de viaţă,
omenirea-nsufleţeşte
dāndu-i duh şi cutezanţă.

Suflet şi trup, un īntreg
ce iubirea o animă,
simbol al trăirilor,
torţă veşnică, sublimă.


 


Sufletul e raza care
luminează cursul vieţii,
facāndu-ne buni şi tandrii
chiar din zorii tinereţii.

Sufletu-şi cată pereche,
după datina străveche,
şi-atunci cānd o găseşte
o minune se-mplineşte.

Suflet bun, mărinimos,
dragoste, afecţiune,
esenţa iubirilor
ce animă-ntreaga lume.

Azi, trăindu-ne viaţa,
arşiţa ne pārjoleşte,
este a iubirii vrajă
ce alt suflet plămădeşte.

Am primit şi am dat viaţă,
īntreţinem focul viu,
toţi suntem datori s-o facem
cāt nu-i prea tārziu.