AGAR KHAFA HO TO WAJAH BATA KYUN NAHI DETAY

YON DARD MERA DIL ME LIYE SAZA KHOD KO KYUN HO DETAYKISMAT ME HO YA NAHI TERI YE MUJH KO TO NAHI PATA

AGAR DAGAH BAAZ HOON TO RASTAY SAY HATA KYUN NAHI DETAY