PDA

View Full Version : >>> "KI" >>>(` (Ajnabee) )
06-20-2009, 11:02 AM
HIFAZAT KARO IMAN KI
IBADAT KARO REHMAN KI
TILAWAT KARO QURAN KI
ATAAT KARO NABI KY FARMAN KI
PUKAR SUNI AZAAN KI KYUN KAY
NAMAZ SHAN HAY MUSALMAN KI

syedshahzeb
06-22-2009, 10:58 PM
AL HAMDOLILLAH......

(` (Ajnabee) )
06-23-2009, 09:18 AM
Uss shakas kay leay jannnat ki
khushkhabri he jis kay nama-e-amal
mein istaghfar kasrat sey paya jaey