PDA

View Full Version : urdu - mehnati aur kahilTahir Bati
06-02-2013, 07:22 AM
mehnati shakhs kay saminay pahar bhi kan'kar hay aur kahil insaan kay saminay kan'kar bhi pahar hay.

171701