PDA

View Full Version : urdu - jahil ki 4 alamatainTahir Bati
05-27-2013, 03:41 PM
kisi Daana nay kaha hay kay jahil ki 4 alamatain hain:
1: bila'waja ghusa.
2: nafss ki pervi.
3: be-mouqa aur bila-zarorat maal kharch karna.
4: dost aur dushman ko na pehchan'na
170089