PDA

View Full Version : urdu - taqat aur kamzoori



Tahir Bati
05-26-2013, 08:57 AM
kisi insaan ki narmi uss ki kamzori ko zahir nahi karti kyun'keh paani say naram koi cheez nahi, lekin pani ki taqat chitanoon ko reza reza kar deti hay.

169671