PDA

View Full Version : urdu - aaj ka sachTahir Bati
04-17-2013, 03:01 PM
aaj ka sach yeh kay kay ham Haq aur Sach baat kehnay say dartay hain lekin jhoot bohat bahadari kay sath bool jatay hain.

159618