PDA

View Full Version : urdu - BohtaanTahir Bati
04-08-2013, 03:05 PM
Surah Nisa (112): Aur jo koi khata ya gunah karay phir kisi bey-gunah par tohmat laga dey to uss nay baray bohtaan aur sareeh gunha ka bar samait lia.

156408