PDA

View Full Version : urdu - NazrainTahir Bati
04-08-2013, 09:58 AM
apni nazroon ko bhi jhuka kar chalo ta'keh pata chalay kay yeh koi aam shakhs nahi Mohammed (SAW) ka ummati ja raha hay.

156267