PDA

View Full Version : urdu - ManzilainTahir Bati
04-07-2013, 03:43 PM
Manzilain khud tay nahi hotein, kisi bhi dosri degree'on ki tarah roohani aur alqai degree'an bhi rehnumaon kay baghair muyasar nahi aatein. Wasif Ali Wasif

156023