PDA

View Full Version : urdu - Mal'alTahir Bati
04-05-2013, 10:28 PM
Allah kay doston ko mal'al nahi hota, kisi shay kay kam honay ya gumm honay say mal'al paida hota hay, agar insaan apnay kisi hasil par hamesha qabiz rehnay ki khawahish nikaal dey, to mal'al paida nahi hoga. Wasif Ali Wasif

155514