PDA

View Full Version : urdu - Sach TVTahir Bati
04-04-2013, 02:54 PM
ham Sach TV ko scarf wa hijab ki jurat'mandana policy apnanay par mubarak baad paish kartay hain aur ummed kartay hain kay wo iss par sakhti say amal jaari rakhain gey. ham baqi TV cahannels aur khaas torr par pamera say mutabliba kartay hain ko wo Sach TV kay naqashe-qadam par chaltay hoay baqi channels ko bhi hadood-o-qayood ki pabandi karwain.

155136