PDA

View Full Version : urdu - Azeem LoogTahir Bati
04-03-2013, 09:05 AM
azeem hain wo loog jo ghurbat say amarat tak zindagi kay kisi bhi muqaam par apnay sachay jazbaat nahi choortay, wo apni khushion ko dosron ki khushion par qurban ker detay hain

154429