PDA

View Full Version : urdu - BhaidTahir Bati
04-02-2013, 04:49 PM
Ashfaq Ahmed: ham sab subah apni Fajar ki Namaz perh kar apnay kaamon par lag jatay hain aur yeh nahi chahtay kay Allah bhi hamaray in kamoon aur un mein chupay bhaid janein

154311