PDA

View Full Version : urdu - Haya aur BehayaiTahir Bati
04-02-2013, 04:10 PM
Hussn ki kashish Haya say berh jati hay aur behayai say husn tabah ho jata hay

154298