PDA

View Full Version : urdu - bay-amal shakhsTahir Bati
04-02-2013, 09:57 AM
jo shakhs ilam rakhta hay aur uss par amal nahi karta, wo us bemar ki manind hay jis kay paas dawa to hay magar wo usay istamal nahi karta.

154080