PDA

View Full Version : urdu - Namaz ka IntazarTahir Bati
03-30-2013, 07:56 AM
Rasool Allah (SAW) nay farmaya: Jab koi shakhs ba-wazu apnay Musala par Namaz kay intazar mein betha rehta hay to Farishtay as'taghfar kartay hain; wo kehtay hain kay aey Allah iss shakhs ko bakhsh dey, aey Allah iss par reham kar aur suno tum mein say har aik shakhs goya Namaz mein jab tak wapas ghar janay say Namaz kay elawa koi dosri cheez Masjid mein bethenay ka sab'ab na ho sirf Namaz he kay leay betha raha ho. Sahih Bukhari - 627

153012