PDA

View Full Version : urdu - Naya phall dekhtay waqt ki duaTahir Bati
03-29-2013, 04:04 PM
Translation: Aey Allah! hamaray leay phall mein barkat farma aur hamaray leay hamaray sheher mein barkat farma aur hamaray leay hamaray saa (manp'nay kay pai'manay) mein barkat farma aur hamaray leay hamaray madd mein barkat farma. Sahih Muslim (1373)

152907