PDA

View Full Version : urdu - Fakhar na karainTahir Bati
03-29-2013, 12:30 PM
Hikayaat-e-Roomi: kisi bhi insaan ko apnay fun, hunar aur ilam par gharoor ya fakhar nahi karna chahey, Allah ki zaat wa bar'kaat par bharoosa karna chahey.

152873