PDA

View Full Version : urdu - Him'atTahir Bati
03-27-2013, 02:05 PM
kisi mush'kil mein kisi buz'dil say koi mash'wara matt lena, kyun kay wo tumhari bachi hoi him'at ko bhi khatam kar dey ga.

152032