PDA

View Full Version : urdu - Bar'dashtTahir Bati
03-26-2013, 06:48 PM
ghusa kay waqt bar'dasht ka aik lamha tumhain hazar dafa sharminda honay say bacha sakta hay.

151829