PDA

View Full Version : urdu - Khushi aur GhamTahir Bati
03-24-2013, 03:24 PM
hamari khsuhian he rukhsat ho kar hamain gham de jati hain, jitni bari khushi..... utna bara gham. gham, khushi kay chinn janay ka naam hay. Wasif Ali Wasif

151112