PDA

View Full Version : urdu - AeybbTahir Bati
03-09-2013, 08:00 AM
jo shakhs tumharay saminay dosron kay aeybb bayan karta hay wo yakeenan dosron kay saminay tumhari burai karta hoga

147276