PDA

View Full Version : urdu - iz'zatTahir Bati
02-25-2013, 10:55 AM
sharif admi sharafat dekh kar aur bura admi badmashi dekh kar dosray ki iz'zat kerta hay

145652