PDA

View Full Version : urdu - bar'dasht ka aik lamhaTahir Bati
02-09-2013, 02:51 PM
ghusa kay waqt bar'dasht ka aik lamha, tumhain hazaar bar sharminda honay say bacha sakta hay

139988