PDA

View Full Version : urdu - nikal kar sehra sayTahir Bati
02-06-2013, 12:29 PM
nikal kar sehra say, jis nay Roma ki sal'tanat ko ulat dia tha; suna hay yeh qudsion say mainay, wo shair phir ho'shiyar hoga

139267