PDA

View Full Version : urdu - ni'yatoon par shakkTahir Bati
02-05-2013, 03:24 PM
hamain apnay aap ko pur-waqar ikh'talaf-e-raey tak mehdood rakhna hay, ni'yatoon par shakk karna hamara kaam nahi. Javed Ahmed Ghamidi

138961