PDA

View Full Version : urdu - Aey'tabarTahir Bati
02-02-2013, 07:53 AM
har khoi hoi cheez mil sakti hay; jahan gum hoi ho; siwaey Aey'tabar kay

137714